บทสวดมนต์ก่อนนอน | พาหุง สั้น

บทสวดมนต์ก่อนนอน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิดีโอธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายและหวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งหลาย เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายและขอนำส่งบุญกุศลทั้งหลายให้ถึง บิดามารดา พี่น้องลูกหลาน ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ

See also  สอนดาวน์โหลด Youtube เป็น mp3 | โหลด เพลง จาก ยู ทู บ

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ อิติปิโส พาหุง มหากา ชะยันโต ชินบัญชร ภะวะตุสัพฯ


บทสวดมนต์ อิติปิโส พาหุง มหากา ชะยันโต ชินบัญชรและบทแผ่เมตตา
https://youtu.be/4ZMTt5Uvz4
😕😕😟😟😢😢
เรียน…
ญาติธรรม ผู้ชม ผู้ฟังทุกท่าน ที่ผ่านมาคลิปนี้ไม่เคยมีโฆษณามาเกี่ยวข้อง แต่วันนี้ 15 กรกฎาคม 2563 เริ่มมีโฆษณามาเกี่ยวข้องแล้วโดยทาง youtube ได้มี mail มาถึงผมบอกว่าคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่ชื่อว่า lmpaka Kaphinkan Prayer อ้างสิทธิ์โดย TuneCore ในนามของ THE ANSWER และผลประโยชน์ที่ได้จากค่าโฆษณาจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์….ผมได้ลองค้นหาคำว่า lmpaka Kaphinkan Prayer พบว่าเป็นชื่อคลิปวิดีโอที่มีอยู่ในยูทุปนี่เอง ซึ่งลงเผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2020 เมื่อ 5 วันนี้เอง ลองฟังเสียงดูแล้วก็เหมือนคลิปนี้ในช่องนี้เลย ผมก็งงไม่เข้าใจว่าเป็นยังงี้ได้ยังไง คลิปนี้ผมได้นำเสียงของพระอาจารย์เอกราช เขมานันโท โดยเลือกบทสวดมนต์จากหลาย ๆ บทมารวมมาทำ มิกซ์เสียงเองทำเอฟเฟคเองพิมพ์อักษรเองกับมือและได้ลงเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2017 หรือเมื่อประมาณ 3 ปีมาแล้ว ท้ายนี้ก็ต้องขออภัยว่าต่อไปนี้ใครที่เข้ามาเปิดคลิปนี้จะต้องหรืออาจพบกับโฆษณา… อันเป็นที่น่ารำคาญอย่างยิ่ง
…………….
ขออภัย
ในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้
🙏🙏
(นายพิชิต กิมขาว)
15 ก.ค. 2563
ข้อสงสัย..
1.พระธรรมคำสอนหรือบทสวดมนต์ถ้าจะต้องมีเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง…พระอาจารย์เอกราช เขมานันโท ซึ่งเป็นผู้สวดหรือคณะผู้บันทึกเสียง ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดอกหรือ
2. ใครก็ได้ที่เห็นว่าเสียงนี้หรือคลิปนี้ยังว่างอยู่ไม่มีผู้ใดมาจดทะเบียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็เลยถือโอกาสจดทะเบียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียเลย อย่างนี้ก็ได้หรือ
เสียงสวดมนต์
โดยพระอาจารย์เอกราช เขมานันโท 
วัดแพร่ธรรมาราม อ. เด่นชัย จ. แพร่
ขอบคุณ
เจ้าของภาพ เสียงพระอาจารย์ผู้สวด ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้แชร์ บุญกุศลใดหากมีจากการนี้ ขอจงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายที่กล่าวแล้วโดยทั่วกัน…สาธุ 🙏🙏

See also  Photoshop การตั้งค่า หน้ากระดาษ ชิ้นงาน กำหนดขนาดชิ้นงาน | ปรับ resolution photoshop

บทสวดมนต์  อิติปิโส พาหุง มหากา ชะยันโต ชินบัญชร ภะวะตุสัพฯ

พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ พร้อมคำแปล และบทแผ่เมตตา


อานิสงส์พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกา เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์ แปลออกมาแล้วแต่มีสิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการ
พระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านี้ จากนั้นเป็นอัญเชิญพระอรหันต์ขีณาสพ อันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน นอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่าง ๆ อันโบราณาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษ ตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนา พระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัว จนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้
อานุภาพแห่งพระคาถาชินบัญชร
ผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ จะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผล ศัตรูหมู่พาลไม่กล้ากล้ำกลาย ไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยม เกิดลาภผลทวี ขจัดภัยจากภูตผีปีศาจ ตลอดจนคุณไสยต่าง ๆ ทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริตแก้สรรพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต มีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนาดังคำโบราณว่า “ฝอยท่วมหลังช้าง” จะเดินทางไปที่ใด ๆ สวดแล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจ
สมเด็จฯ แปลคติธรรมในท่านั่ง
จากท่านั่งของสมเด็จฯ ที่กำมือทั้งสองไว้ระหว่างอกนั้น เป็นการสร้างปริศนาให้ท่านที่มีความเคารพและศรัทธาในองค์ท่านได้ขบคิดปริศนาธรรม ทำไมท่านทำท่าเช่นนั้น เมื่อได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ปริศนาธรรมนี้มีความหมายอยู่ 2 ประการ สองมือที่กำซ้อนกันอยู่นั้น หมายถึงกรรม 2 อย่าง คือ กรรมดี และกรรมชั่ว การที่ท่านอยกขึ้นไว้ใกล้กับหัวใจนั้น หมายถึงใจเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการกระทำต่าง ๆ ขึ้นมา ฉะนั้น การกระทำใด ๆ ทั้งทางกาย ทั้งทางวาจา และใจ ต้องใคร่ครวญเสียก่อนว่า ที่จะทำ จะพูด จะคิดนั้น ถูกหรือผิด จะดีหรือจะชั่ว ต้องมีสติ อย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจ คิดและใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและสมควร
คติธรรมที่สมเด็จฯ ประทานไว้ในท่าที่นั่งของท่านนี้ จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่สาธุชนผู้นำไปปฏิบัติ ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัวและแก่สังคม
หมายเหตุ: คำแนะนำทั้งหมดสำหรับผู้ที่มีความศรัทธามั่นคงใน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจประพฤติตัวอยู่ในศีล ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขและรอดพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ นอกจากว่าจะเกิดจากกรรมในอดีต ส่งผลมาถึงท่านก็ช่วยให้หนักเป็นเบาได้ ขอให้ทำเป็นประจำ และช่วยกันเผยแพร่ต่อ ๆ ไปด้วยเป็นการเพิ่มกุศลให้กับตนเอง

See also  10 กิจกรรมเสริมทักษะเล่นกับลูกน้อย | กิจกรรมเสริมพัฒนาการ 7 ขวบ

พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ พร้อมคำแปล และบทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ คลิปบางบทที่เคยนำมาลงไว้ มีบางท่อนสั้นๆที่ได้นำมาลงแทรกเสริมไว้ ปรากฏว่า เจ้าของเขาอ้างสิทธิ ทำให้มีการลงโฆษณามาบังคำสวดและขัดจังหวะการสวด จังได้ลบออก จึงขออภัยกับท่านที่ใช้บทสวดบทที่ลบไปครับ

บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

เพลงพระคาถาชินบัญชร


เพลงพระคาถาชินบัญชร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDesign

Leave a Comment