บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย (Sabba Buddha Nubhavena) | บท สวด มงคล จักรวาล น้อย

บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย (Sabba Buddha Nubhavena)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอนอบน้อมกราบอาราธนาคุณพระพุทโธนิพพาน พระธัมโมนิพพาน พระสังโฆนิพพาน ประทานพร
ขอน้อมกายวาจาใจปฏิบัติบูชาภาวนาบทมงคลจักรวาลน้อย (๖ นาที)
คุณแม่อุบาสิกา บงกช เมตตาน้อมนำคณะลูกเนกขัมมะปฏิบัติบูชาธรรม คณะอบรมยอดบุญเนกขัมมะ จิตตภาวนา แก่นธรรม พรหมจรรย์ ธุดงค์บวชใจ บูชานิพพาน ๑ ในแผ่นดินธรรม แดนมหามงคลชัย เมืองแก้วสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดต่อ ดัดแปลง ภาพ เสียง และอักษรข้อธรรม ในทุกกรณี
โดยเฉพาะเพื่อการค้าตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช ๒๕๓๗
และฉบับเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๘
นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง จากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
คณะลูกๆ น้อมปฏิบัติบูชาในแผ่นดินธรรม

บทสวดมนต์มงคลจักรวาลน้อย (Sabba Buddha Nubhavena)

บทเพลงสวดบารมี 30 – ทัศ อภิมหามงคล 4 ไพเราะมาก


บทเพลงสวดบารมี 30 ทัศ อภิมหามงคล 4 ไพเราะมาก

See also  HỌC 3D THIẾT KẾ NỘI THẤT THẬT DỄ - Hướng dẫn dễ hiểu nhanh 3Dsmax | học thiết kế 3d | Tổng hợp những kiến thức học thiết kế hữu ích nhất

บทเพลงสวดบารมี 30 - ทัศ อภิมหามงคล 4 ไพเราะมาก

บทสวดชัยยะมงคลคาถา (ชัยน้อยมงคลลาว) พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร


บทสวดชัยยะมงคลคาถา (ชัยน้อยมงคลลาว) พระครูใบฎีกาผาสุข ฐานวีโร

นะโม เม พุทธะ เตชัสสาฯ | บทสวดจุลชัยยะมงคลคาถา [โดย พระศรัณ สารธมฺโม]


นี้เป็นบทสวดพรรณนาชัยชนะของพระพุทธเจ้า เหนือหมู่มารทั้งปวง
ทั้งล่วงพ้นอำนาจท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ และเป็นชัยชนะเหนือเทวดาทุกๆ ชั้น
ทั้งเป็นชัยชนะอมนุษย์ ยักษ์ ภูติผีปีศาจ อาวุธทั้งหลายก็ทำอันตรายไม่ได้
ทั้งชัยชนะพญานาคราช ทั้งพระจันทร์ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระพรหม
ทั้งลม และไฟ ก็ทำอันตรายไม่ได้
ขอเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ๑๘ พระองค์ จงมารักษา
ทั้งพระฤาษี พระสาวก พระธรรม พระสงฆ์ จงมาอวยชัย
ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัย
ในครั้งนั้น มารผู้ชั่วช้าได้พ่ายแพ้ต่อพระรัศมีของพระพุทธเจ้า
ครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ
พระพรหม พระอินทร์ เทวดาทั้งหลาย ผู้มีเดชานุภาพมาก
ทั้งหมู่พญานาค หมู่พญาครุฑผู้มีศักดายิ่งใหญ่
ต่างชื่นชมชอบใจในชัยชนะของพระพุทธเจ้า ต่อหมู่มาร ณ โพธิบัลลังก์
เป็นชัยชนะที่เป็นอุดมมงคล ทั้งเป็นฤกษ์ดียามดี
และขณะดีที่ได้ประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์ขององค์สม เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอความสวัสดีมีชัย จงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย
ขอให้ท่านจงได้รับประโยชน์และความสุข
ทั้งเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ขอให้มีอายุยืนยาว
ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ได้ดังใจประสงค์
และปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งห่างไกลความทุกข์
ขอให้ประสบสุขทั้งกายและใจ
สามารถติดตามได้อีกช่องทาง Facebook: Khem Sran(พระศรัณ สารธมฺโม)
ขอบคุณคำอ่านและคำแปล
http://www.crs.mahidol.ac.th/thai/praythaisoadmon13.htm
ชัยน้อย นะโมเม บทสวดมนต์เพราะๆ ฟังสวดมนต์ก่อนนอน พระศรัณสารธมฺโม
ปล. คลิปวีดิโอแต่ละคลิป ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสู่ช่องยูทูปของตน จึงไม่อนุญาตให้นำคลิปไปดัดแปลง เผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ใดทั้งสิ้น หากพบเห็นในข่องยูทูปของบุคคลใด จะขอดำเนินคดีตามกฏหมาย!

See also  ACRYLIC KEYCHAIN WITH GLITTER - FREE SVG DOWNLOAD! | acrylic keychain

นะโม เม พุทธะ เตชัสสาฯ | บทสวดจุลชัยยะมงคลคาถา [โดย พระศรัณ สารธมฺโม]

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย \”ฉบับเจริญจิตฺตภาวนา


สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต
\”..มงคลจักรวาฬน้อย (คำแปล)
ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘๔๐๐ ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรปิฏก ด้วยอานุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้า ขอโรค ภัย อันตราย อุปัทวะ นิมิตร้อย สิ่งไม่เป็นมงคล ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น จงฉิบหายมลายสูญไป ขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุ เจริญทรัพย์ เจริญสิริ เจริญยศ เจริญพลัง เจริญวรรณ เจริญสุข ทุกเมื่อเทอญ
ด้วยเดชานุภาพ ขอความทุกข์ โศก โรค ภัย เวร ศัตรู อุปัทวะอันตรายทั้งหลาย จงพินาศมลายไป ขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์ มีลาภ มีความสวัสดี มีความโชคดี มีความสุข มีพละกำลัง มีสิริ อายุ วรรณะ โภคะ มีความเจริญ มียศตำแหน่ง อายุยืนได้ร้อยปี มีความสำเร็จในชีวิต ขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทพยดาทั้งปวง จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่าน ในกาลทุกเมื่อ ขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเทพยดา จงคุ้มครองรักษาท่าน ตลอดไปเทอญฯ
\”..มงคลจักรวาฬน้อย
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆา
นุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา
สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ
อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิ ภาค๎ยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ
\”จัดทำเผยแพร่เพื่อรักษามรดกธรรมของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อเทิดทูนบูชาพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัทสืบต่อไปฯ
..ทั้งนี้ทางช่อง ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนสร้างผลงานภาพ สำหรับนำมาประกอบวีดีโอ ไว้เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย
\”จัดทำเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน..ไม่มีการจำหน่าย หรือ มีค่าตอบแทนใดๆ\”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต]

See also  วิธีโหลดเพลงฟรีลงยูทูปเพื่อสร้างรายได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ 100% | โหลด เพลง วิดีโอ

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาฬน้อย \

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDesign

Leave a Comment