รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 20 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน HD | บทสวดอิติปิโสก่อนนอน

รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 20 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน HD


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 20 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน HD
สวัสดีผู้ชมทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ธรรมทาน บทสวดมนต์ ออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น บทสวดมนต์ ธรรมะสอนใจ เราจะนำมาให้รับฟังกันในช่องนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย
👏 กรุณาสมัครสมาชิกช่องของฉันสำหรับการปรับปรุงล่าสุด 👏http://bit.ly/2JcqAVR

รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 20 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน HD

บทอิติปิโส (9 จบ) สวดมนต์ทุกวันชีวิตดีขึ้นทันตา #บทอิติปิโสฯ


บทสวดมนต์อิติปิโสฯ (9จบ) บทอิติปิโส สวดมนต์
ผู้สวดสามารถสวดให้ครบ 9 จบ หรือ เปิดวนให้เกินอายุตัวเอง 1 จบ หากสามารถสวดครบหรือเกิน 108 จบ(ตามกำลังวัน)ได้ทุกวันจะมีอานุภาพสูงมาก เป็นการสวดเสริม และสร้างบารมีซึ่งมีจำนวนเท่ากับลูกปะคำพอดี มี108 เม็ด แล้ว108 ยังเท่ากับกำลังนพเคราะห์รวมกันทั้งหมด โดย กำลังวัน มีดังต่อนี้
วันอาทิตย์ กำลัง 6
วันจันทร์ กำลัง 15
วันอังคาร กำลัง 8
วันพุธ กำลัง 17
วันพฤหัสบดี กำลัง 19
วันศุกร์ กำลัง 21
วันเสาร์ กำลัง 10
วันพุธกลางคืน กำลัง 12
หากสวดครบแล้วให้ทำการอโหสิกรรมให้ผู้อืนแล้วจึงแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่น จากนั้นให้ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวร ทำแบบนี้ทุกวัน ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอน!! และจะดีมากขึ้น หากทำการขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรแบบเฉพาะเจาะจงกับผลกรรมที่กำลังได้รับอยู่ สาธุ
บทสวดอิติปิโสฯ ไม่ได้ถูกแต่งขึ้นจากพระรูปใด แต่บทสวดอิติปิโสฯได้ถูกถอดแบบจากพุทธพจน์โดยตรง เมื่อใดก็ตามที่อ้างอิงพุทธพจน์ แปลว่าตอนนั้นกำลังอ้างถึงความจริงอันเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาแล้ว การอ้างถึงสัจจะความจริงอันเป็นมงคลสูงสุด ย่อมบังเกิดผลไพบูลย์สูงสุดไปด้วย สิ่งที่หลายคนเห็นประจักษ์ตรงกันเมื่อสวดหลายๆจบ คือ จะมีความรู้สึกสว่าง ปลอดโปร่ง อบอุ่นใจ สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นรอบๆตัว แม้แต่คนไม่ทราบคำแปลเลยก็จะเกิดประสบการณ์เดียวกัน แต่ถ้าทราบคำแปลด้วยแล้วก็จะยิ่งบังเกิดความเลื่อมใส มีความศรัทธาและมีความแน่วแน่กับการสวดมนต์มากยิ่งขึ้น
บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
คำแปล: พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ [ ความรู้และความประพฤติ ] เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว [ คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น ] เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์
บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ.
คำแปล: พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.
คำแปล: สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ[คือพระอริยบุคคล ๘]นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
อานิสงค์ของการสวดบทอิติปิโสฯ
การบูชาคุณของพระพุทธเจ้า สวดทุกวันสร้างปาฏิหาริย์ พลิกชะตาชีวิต เป็นเกราะแก้ววิเศษคุ้มกันภัยอันตรายทั้งปวง ป้องกัน ยักษ์ มาร และ ภูติผี ปีศาจ อำนาจมืด และป้องกันคุณไสย์ ได้ดี
ทำให้อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนง่าย ไม่มีอุบัติเหตุ
ป้องกันการเบียดเบียนของเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามเรามาทั้งภพภูมิปัจจับันและจากมิติอื่น
ทำให้จิตใจเข้มแข็งมีพลังอำนาจ สมองปลอดโปร่ง จำอะไรแม่นยำ ปัญญาดี หลับสบาย
จะมีสมาธิ เทวดารักษา
ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์
ถ้าสิ้นชีวิตลงในขณะใดก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิ เป็นการปรับภพภูมิของผู้สวดอยู่เป็นนิจได้
เป็นภูมิคุ้มกันโทสะและโลภะในทุกสถาณการณ์

See also  สอนพับการ์ด วันแม่ง่ายๆ จากกระดาษ A 4 แผ่นเดียว | วันแม่แห่งชาติ | How To Make Mother Day Card | หน้าปกวันแม่
See also  เผากันยับกับ 6ixperson EP.1 (ENG SUB) | mmikesiri | ดู ig story ในคอม

บทสวดอิติปิโส สวดอิติปิโส บทอิติปิโส อิติปิโส อิติปิโสฯ สวดมนต์ บทสวดมนต์ สวดมนต์
หากมีความผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำคลิป ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
Credit: thank you very much for the beautiful motion background videos which can be found at this website: www.motionbolt.com

See also  เผากันยับกับ 6ixperson EP.1 (ENG SUB) | mmikesiri | ดูstory ig ไม่ให้รู้

บทอิติปิโส (9 จบ) สวดมนต์ทุกวันชีวิตดีขึ้นทันตา #บทอิติปิโสฯ

ฟังหรือสวดก่อนนอน คาถาศักดิ์สิทธิ์ #อิติปิโส #ชินะบัญชร #บูรพารัสมิง มหามงคล เสริมบุญบารมี ชีวิตดี


อย่าลืมคอมเมนต์อวยพรสิ่งดีๆให้กับตัวเองกันด้วยนะครับ สาธุๆ
3 บทสวดมนต์ ฟังหรือสวดมนต์ก่อนนอน 3 คาถาศักดิ์สิทธิ์ เปิดดวงชะตาหนุนรุ่งทุกด้าน เร่งโชคลาภ ขจัดโรค สยบอุปสรรค ชีวิตมีแต่ดี เทวดาคุ้มครอง
และร่วมกันเจริญเมตตาจิต เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนและครอบครัว ร่มเย็นเป็นสุข
อิติปิโส ชินะบัญชร สวดมนต์ก่อนนอน

ฟังหรือสวดก่อนนอน คาถาศักดิ์สิทธิ์ #อิติปิโส  #ชินะบัญชร #บูรพารัสมิง มหามงคล เสริมบุญบารมี ชีวิตดี

รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน


รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน

รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน

สวด อิ ติ ปิ โส ก่อนนอน ช่วยคุ้มครองปลอดภัย


ธรรมะออนไลน์ สวดอิติปิโส
สวด อิ ติ ปิ โส ก่อนนอน ช่วยคุ้มครองปลอดภัย

ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ
หากชอบใจกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่องธรรมะออนไลน์
กดติดตาม
https://www.youtube.com/channel/UCc8BCQJshe80CNqYS7b1Iw?sub_confirmation=1
คลิปล่าสุด
https://www.youtube.com/channel/UCc8BCQJshe80CNqYS7b1Iw/feed?activity_view=1

หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี่นะครับ

สวด อิ ติ ปิ โส ก่อนนอน ช่วยคุ้มครองปลอดภัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆDesign

Leave a Comment