5 thoughts on “Quy trình thiết kế, Ý tưởng sáng tạo, bố cục, chữ, màu sắc, hình ảnh | bố cục màu | Tự học vẽ tranh đẹp tại nhà”

  1. Thầy ơi, cho e hỏi làm sao để định dạng được khoảng cách giữa các từ và khoảng cách giữa các đoạn. Và trong illus có nhiều đối tượng hình chữ nhật với nhiều kích thước khác nhau thì làm sao chuyển tất cả về 1 kích thước nào đó giống như trong corel mình chỉnh kích thước cho 1 đối tượng rồi chọn từng đối tượng còn lại nhấn ctrl R.

    Reply

Leave a Comment