VBA for Beginners – VBA Input Box | inputbox vba | Kiến thức tự học Excel từ cơ bản đến nâng cao

Nếu bạn đang muốn tra cứu phương thức về chủ đề inputbox vba, Nhưng Bạn chưa tìm được nguồn giải đáp chính xác hoặc những trích dẫn có ích cho nội dung của mình, thì mời mọi người đọc thêm thông tin rõ ràng sau đây do đội ngủ của chúng tôi viết ngay sau đây.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

VBA for Beginners – VBA Input Box | Kiến thức tự học Excel free hiệu quả.

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]XEM CHI TIẾT BÊN DƯỚI VIDEO[/button]

Ngoài việc xem những chủ để này bạn có thể xem thêm nhiều thông tin liên quan khác do https://hotrosinhvien.edu.vncung cấp tại đây nhé.

VBA for Beginners – VBA Input Box và các hình ảnh liên quan đến chuyên mục này.

VBA for Beginners – VBA Input Box

inputbox vba và các Chia sẻ liên quan đến bài viết này.

Hộp đầu vào VBA. Hộp nhập liệu trong VBA là một tính năng tuyệt vời cho phép chúng tôi thu thập và thêm dữ liệu vào và từ trang tính của mình. Nó dễ dàng xây dựng khi sử dụng và có thể được sử dụng cùng với chức năng Chọn trường hợp và chức năng Nếu. Đây là một công cụ vô giá để hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả với ứng dụng của bạn. Hộp nhập liệu có thể được sử dụng dưới dạng Hàm hoặc Phương thức và trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn sự khác biệt giữa hai loại. Chúng tôi sẽ phát triển một ví dụ đăng nhập cho phép người dùng đăng nhập các chi tiết của họ kịp thời khi họ vào sổ làm việc. Hộp nhập VBA là một tính năng tuyệt vời mà chúng ta nên kết hợp thường xuyên vào mã của mình. .

See also  Excel VBA Beginner Tutorial | code vba | Kiến thức tự học Excel từ cơ bản đến nâng cao
See also  Học VBA trong Excel | 08 Cơ bản về đối tượng Range trong VBA | vba cơ bản | Kiến thức tự học Excel từ cơ bản đến nâng cao

>> Ngoài xem bài viết này bạn có thể tìm xem thêm nhiều nội dung hay khác tại đây: https://hotrosinhvien.edu.vn/hoc-excel.

Nội dung liên quan đến đề tài inputbox vba.

#VBA #Beginners #VBA #Input #Box.

Input Box,VBA Input Box,Input Box method,Input Box function,macros,VBA procedures,input box procedures,adding and input box,using an input box,Microsoft Excel,2010,2013,online PC learning,video tutorials,Microsoft office tutorials,VBA for beginners,VBA select Case,VBA If function.

VBA for Beginners – VBA Input Box.

inputbox vba.

Chúng tôi mong rằng những Kiến thức về chủ đề inputbox vba này sẽ hữu ích cho bạn. Xin chân thành cảm ơn.

25 thoughts on “VBA for Beginners – VBA Input Box | inputbox vba | Kiến thức tự học Excel từ cơ bản đến nâng cao”

 1. Hi, indeed!I have learned much cording system in Excel VBA by your support.please help me to get calculate from top to bottom mostly I found left to right, this is like a day book in a day book if we enter few journal it should give total in a below row again enter that total has to go below row and should give total and this total only has to next sheet how can solve this matter by excel VBA. please don't ignore this question. God bless you and thanks in advance,

  Reply
 2. You are the best and lovely person I've ever see online with great love to help others to success. You are too much that I have no words to describe what I think about you. I'm starting my excel learning trip and I know you will always be with me on the road. Thanks. Ronnie

  Reply
 3. Hi Trevor
  I am trying to create this code, but I am getting no further than Set AddData as I get Run-time error '1004' Application-defined or object-defined error. Code is listed as below: Thanks for any help
  Sub Login()
  Dim AddData As Range
  Dim AddName As String
  Set AddData = Cells(Rows.Count, 1).End(x1Up).Offset(1, 0)
  AddName = InputBox("Type Your First Name", "Add Name")
  If AddName = Empty Then Exit Sub
  AddData.Value = AddName
  AddData.Offset(0, 1).Value = Now

  End Sub

  Reply
 4. Thank you for these videos, I am watching and going along with you.  I am having a problem with the code.  I followed exactly what you have and I get "Object variable or with block variable not set".  I hit Debug and it highlights this "AddData.Value = Nme.  I am very new to this but you're making it very easy to learn and this seems right.  I am listing the entire code below.  Please help.

  Sub Login3()
  Dim AddData As Range
  Dim Nme As String
  Set AddDatat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
  Nme = Application.InputBox("Add Name", Type:=2)
  Auth = 0
  For Each cName In Range("D2:D14")
  If cName.Text = Nme Then
  AddData.Value = Nme
  AddData.Offset(0, 1).Value = Now
  MsgBox "Welcome:-" & Nme
  Auth = 1
  Exit For
  End If
  Next cName
  If Auth = 0 Then MsgBox "You are not authorixed"
     

  End Sub

  Reply
 5. 820695 227426Overall, politicians are split on the problem of whether Twitter is much more for business or personal use. The very first thing may be the fact that you can build up quite a large following of folks. 16587

  Reply

Leave a Comment