17 thoughts on “Xử lý răng cưa khi tách nền nhanh trong Photoshop Tutorial | chữ bị răng cưa trong photoshop | Tổng hợp những kiến thức học thiết kế hữu ích nhất”

  1. Lúc làm xong hết các bước xử lý thì mình sẽ gộp 2 layer lại hay là sẽ thực hiện như nào để kết thúc hoàn tất công việc vậy chị?

    Reply
  2. nhiều khi tạo vùng chọn thẳng mà nó cứ bị răng cưa, pen, lasou tool.. cũng bị ko hiểu nguyên nhân gây nên là gì?

    Reply

Leave a Comment